Voorwaarden

Dit reglement is van toepassing op de Carwash De Duif Kortingsactie, een concept van 8th GEAR B.V. De einddatum van deze actie is nog onbepaald. De kortingsvouchers zijn 30 dagen geldig.

Deelnemers die akkoord gaan met de voorwaarden abonneren zich tot wederopzegging op de nieuwsbrieven en het loyalty programma van Carwash De Duif. Deelnemers kunnen zich eenvoudig afmelden voor deze nieuwsbrieven en via een link onderaan de betreffende e-mail.

Deelname aan de Carwash De Duif Kortingsactie is gratis. Voor het meedoen aan de actie en het in aanmerking komen voor de korting dient een geldig e-mailadres en geldige persoonsgegevens te zijn ingevuld (ten minste: voornaam, achternaam, kenteken, geslacht en postcode).

Voor het mee doen aan de actie dienen deelnemers 18 jaar of ouder te zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben.

Voor vragen over de actie kunnen deelnemers contact opnemen via info@8thgear.nl.

Verwerking van persoonsgegevens
Door de button ‘Bevestig mijn deelname’ aan te klikken, stemmen de deelnemers in met het verwerken en verzamelen van hun persoonlijke gegevens. De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de Kortingsactie zijn de voor- en achternaam, e-mailadres, kenteken en postcode van de Deelnemer. 

Volgens de betrokken wetgeving wordt de persoonlijke informatie van de deelnemer geregistreerd en opgeslagen in de database die exclusief door 8th GEAR, Carwash De Duif en GRIT (beheerder platform loyalty programma) wordt beheerd. Deelnemers aanvaarden dat hun gegevens door 8th GEAR, Carwash De Duif en GRIT worden opgeslagen, verwerkt en verstuurd over nationale grenzen heen gedurende de Kortingsactie. De persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt om het goede verloop van de Kortingsactie te waarborgen en 8th GEAR in staat te stellen haar verplichtingen in verband met de Kortingsactie na te komen. En om deelnemers commerciële aanbiedingen te laten ontvangen van Carwash De Duif. 

De gegevens van deelnemers worden tevens beveiligd opgeslagen en verwerkt door 8th GEAR en GRIT enkel ter vergemakkelijking van het invullen van webformulieren in deze en andere uitgaven van 8th GEAR en GRIT. Door de opgeslagen gegevens te pre-fillen bij invoervelden van formulieren in deze uitgaven worden gebruikers geassisteerd bij het invullen teneinde het gebruikersgemak te vergroten.

Deelnemers die hun toestemming hebben gegeven om zulke berichten te ontvangen, kunnen zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door op de overeenkomstige link te klikken, zoals deze wordt aangegeven in ieder bericht. Persoonsgegevens zullen opgeslagen worden gedurende de Kortingsactie en (indien van toepassing) voor commerciële aanbiedingen. 

8th GEAR, Carwash De Duif en GRIT garanderen dat persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden anders dan verbonden ondernemingen van 8th GEAR, Carwash De Duif en GRIT. Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar gegevens. Ze hebben tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens binnen het betrokken kader indien er ernstige en legitieme redenen toe zijn. 

Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van het feit dat hun persoonsgegevens worden verwijderd, dit kan leiden tot rechtstreekse diskwalificatie voor de Kortingsactie. Deze rechten kunnen enkel worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan info@8thgear.nl of door normale post waarbij een kopie van de identiteitskaart of van het internationaal paspoort wordt gevoegd. 

Voor informatie of vragen die verband houden met de privacy of gegevensbescherming, gelieve contact op te nemen via info@8thgear.nl.


Aansprakelijkheid

De organisatie en partners zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het deelnemen aan en/of downloaden van de actie. De actie is gecontroleerd op aanwezigheid van bekende computervirussen en is getest op meerdere computersystemen. Een garantie op de afwezigheid van computervirussen kan echter nimmer worden gegeven. De organisatie is niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software-drivers en browser-plug-ins. 

8th GEAR B.V., de organisatie en partners zijn niet aansprakelijk voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperking, vertraging of verlies van gegevens. 

De organisatie en partners zijn niet aansprakelijk voor verlies van resultaten van de deelnemer en/of de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer. 


Privacy Statement
De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de Carwash De Duif Kortingsactie en eventuele andere acties van Carwash De Duif, waaronder het versturen van commerciële e-mails van Carwash De Duif. Deelnemers kunnen zich afmelden voor de e-mails via een link onderaan de betreffende e-mail of via de site. 


Algemeen

De organisatie en partners behouden zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen. 

Medewerkers van de organisatie en partners zijn uitgesloten van deelname. 

Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden. 

Op deze deelnamevoorwaarden en gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Alle geschillen zullen worden berecht door een door de organisatie aan te wijzen Rechtbank. 

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen via info@8thgear.nl.